EN ET

Seisund (Health)

Töötav Toolkit kuvab oma seisundit: informatsiooni teenuste (nt Elasticsearchi) ja süsteemi ressurside (nt ketta, mälu GPU kasutus jne) saadavuse kohta.

GUI

Projektide lehel (ehk Toolkiti avalehel) kuvatakse TEXTA Toolkiti serveri kohta tehnilist infot paremal (Joonis 35).

_images/server_status.png

Joonis 35 Toolkiti staatus

API

/health otspunkt on statistika manageerimiseks.

{
 "services": {
  "elastic": {
   "url": "http://elastic-dev.texta.ee:9200",
   "alive": true,
   "status": {
    "name": "elastic-dev",
    "version": {
     "number": "6.8.13"
    },
    "tagline": "You Know, for Search"
   }
  },
  "redis": {
   "alive": true,
   "version": "5.0.3",
   "expired_keys": 171569,
   "used_memory": "6.30M",
   "total_memory": "110.16G"
  }
 },
 "host": {
  "disk": {
   "free": 147.62432479858398,
   "total": 1599.4990272521973,
   "used": 1451.8747024536133,
   "unit": "GB"
  },
  "memory": {
   "free": 83.84971237182617,
   "total": 110.16153717041016,
   "used": 25.42589569091797,
   "unit": "GB"
  },
  "cpu": {
   "percent": 3.5
  },
  "gpu": {
   "count": 2,
   "devices": [
    "GeForce GTX 1060 6GB",
    "GeForce GTX 1060 6GB"
   ]
  }
 },
 "toolkit": {
  "version": "2.12.0",
  "active_tasks": 0
 }
}